Gode liv lokalt

Skogen er viktig for oss mennesker. Ikke bare gir den oss ren luft og flotte naturopplevelser – den er også kilden til mange lokale arbeidsplasser.

Gode liv lokalt

Lokale og gode arbeidsplasser

På verdensbasis regner man med at 1,6 milliarder mennesker er avhengig av skogen for å leve, og overleve. I Norge har skogen også vært viktig for sysselsettingen historisk sett. Selv etter betydelig effektivisering av næringen er skogbruket og treindustrien fortsatt viktig arbeidsplass lokalt.

For PEFC er folks rettigheter svært viktig. Dette gjelder både rettigheter til urbefolkning som samene her i Norge og ikke minst rettigheter til folk som jobber i næringen. Våre standarder baserer seg derfor på den internasjonale arbeidsrettkonvensjonen (ILO) med særskilte krav til HMS.

Skogen som rekreasjonsarena

For oss mennesker er skogen svært viktig arena for friluftsliv og rekreasjon. I Norge har alle fri tilgang til skog og utmark. En undersøkelse viser at så mange som 2 av 3 nordmenn har gjort fottur i skogen eller annen aktivitet. På den måten bidrar skogen til fysisk fostring og mestring for voksne og unge.

Skogen er også god kilde for ro, meditasjon og naturopplevelser og dermed vår psykiske helse. For noen er skogen også arena for høsting av bær, sopp, jakt og fiske. Dessuten kan skogen være god læringsarena over et bredt sett av temaer.

Vi i PEFC er svært opptatt at folk skal ha tilgang til skogen. Dette gjør vi både gjennom å beholde skogen som skog, spesielt rundt byer og tettsteder, og sikre at stier og ferdselveier ikke blir ødelagt. På den måten tar vi vare på skogen også for kommende generasjoner. 

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge