Åpent bibliotek for alle

For å løse utfordringene på veien mot mer bærekraftig verden er kunnskap og kompetanse viktig. Du er velkommen til å bruke og bidra.

Publikasjoner

Publikasjoner

Her finner du ulike typer publikasjoner som brosjyrer, artikler, rapporter, statistikk som er utgitt av PEFC og andre kunnskapsleverandører.

Les mer

Tekniske dokumenter

Tekniske dokumenter

Her finner du alle våre nasjonale og internasjonale standarder, retningslinjer, veiledninger osv. både knyttet til skogbruk og sporing av tre.

Les mer

Case studier

Her finner du historier om bedrifter og eksempler fra markedet som viser bærekraft i praksis.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge