Få mer ut av PEFC sertifiseringen

Markedet for bærekraft vokser. Forbrukerne blir mer verdibevisste og næringslivet mer opptatt av ansvarlig forretningsdrift. Det snakkes om klima, bærekraftsmål og sirkulærøkonomi på alle arenaer.

Du sitter på en god historie

Som du allerede vet: tre er en fornybar ressurs med gode klimaegenskaper. Skogen bidrar også med mange miljømessige, sosiale og økonomiske tjenester for samfunnet, for eksempel biologisk mangfold, friluftsliv/rekreasjon, og lokale arbeidsplasser.

Bruk av tre svarer godt på verdens utfordringer. Forutsetningen er selvsagt at skogen forvaltes og drives bærekraftig skog. Nettopp dette er jobben til PEFC: vi gir trygghet for at tre som råvare kommer fra bærekraftig skog gjennom sertifisering.

Ved å bli PEFC Sporingssertifisert har din bedrift tatt et viktig skritt. For å få full uttelling for investeringen er vår anbefaling å ta neste steg: kommunisere PEFC sertifiseringen i markedet. Vi er sikre på at din bedrift har mye å vinne på det.

Kommunikasjon er en kjerneaktivitet

Kommunikasjon er like viktig aktivitet som produksjon, prissetting, salg og distribusjon.

Kommunikasjon er ansett som like viktig aktivitet for en bedrift på linje med produksjon, prissetting, salg og distribusjon. Det hjelper lite å ha verdens beste produkt eller historie hvis ingen får vite om det.

Formålet til kommunikasjon er å nå ut til ulike målgrupper med budskap som påvirker deres valg og adferd. I den sammenheng snakkes det gjerne om kjøpsprosessen eller kundereisen. Kort fortalt handler kommunikasjon om å få folk til å tenke positivt om bedriften og velge bedriftens produkter og tjenester.

Kommunikasjon er en samlebetegnelse for all type aktiviteter som bedriften gjør for å påvirke. Dette omfatter typisk markedsføring, informasjonsarbeid og ulike salgsaktiviteter. Det finnes en rekke virkemidler for eksempel produktark, brosjyremateriell, nyhetsbrev, hjemmeside, årsrapporter, messevegger osv.

Sentralt ledd i kommunikasjon er media eller kanaler, det som bærer budskap til målgruppen. I moderne markedsføringslære er det blitt vanlig å dele dette i tre grupper: eiet f.eks produktemballasjen, betalt f.eks annonsering, fortjent f.eks positiv omtale i media.

Hvem skal du kommunisere til?

For effektiv kommunikasjon gjør du lurt i å bevisstgjøre deg på bedriftens publikum. Alle er ikke like viktig eller interessert i bedriftens budskap. Målgrupper for kommunikasjonen vil også være avhengig av hvordan verdikjeden er organisert og bedriftens posisjon.

Typiske målgrupper er:

• Ansatte; særlig grad nøkkel-funksjoner som marked og salg

• Kunder; både eksisterende og potensielt nye kunder

• Sluttkunder; tenk gjerne allierte utover innkjøper

• Forbrukere; de miljøbevisste og generelt i lokalsamfunnet

• Rådgivere; f.eks arkitekter og bransjeorganisasjoner

• Finansieringsinstitusjoner og eiere av bedriften

• Leverandører; spesielt de som ikke er PEFC-sertifisert

Budskapet må være enkelt å forstå

Budskapet er hva vi idémessig ønsker å bringe over til målgruppen. De spesifikke budskapene kan være avhengig av hvor i kundereisen vi ønsker å nå målgruppen. I et overkommunisert samfunn er det viktig at budskapet er lettfattelig.

Det er noen kjennetegn ved gode budskap. De er meningsfulle, unike og troverdig.

Det er noen kjennetegn med gode budskap. De er meningsfulle, unike og troverdig.

Meningsfullt - budskapet bør resonnere med mål og ønsker til folk.

Unikt - unngå standarduttrykk og bruk gjerne noe som skiller seg ut.

Troverdig - presenter bevis for budskapet, ellers vil folk kunne tvile.

Hvordan bruke PEFC i bedriftens kommunikasjon

Det er mange måter å kommunisere på. Valg av virkemidler bør baseres på målgruppe og det vil være smart å tenke kombinasjon. Begynn med det enkle først som bruk av PEFC merket.

PEFC merket består av PEFC logo med lisenskode pluss tilleggselementer som merkenavn, budskap, nettside og rammen. Selve PEFC logoen er beskyttet og internasjonalt registrert varemerke som eies av PEFC Council. Det samme gjelder initialene «PEFC».

PEFC merket

Det er to sett av PEFC merker. Disse kan tilpasses gjennom valg i PEFC Merkegenerator.  

1. Produkt (on-produkt)

Merking knyttet til sertifiserte produkter inkl emballasje, dokumentasjon og beskrivelse av produktet (f.eks faktura, produktark, produkt annonsering). 

2. Markedsføring (off-produkt)

Merking i markedsføringsøyemed uten direkte kobling til sertifiserte produkter (f.eks brosjyrer, årsrapporter, butikkmateriell, hjemmeside, kursmateriell). 

PEFC Merkegenerator

PEFC Merkegenerator er verktøyet for å hente ut PEFC merket med bedriftens unike lisensnummer.  For å ha tilgang til PEFC logo-/merkegeneratoren må bedriften ha lisensavtale med PEFC Norge.

Landingssiden til PEFC Merkegenerator er http://labelgenerator.pefc.org/ Her finner du informasjon om bruk av PEFC merket. Her initierer du merkeavtale med PEFC Norge og får tilgang til merkegeneratoren hvis bedriften ikke allerede har det.
Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge