Ansvarlig innkjøp

Ansvarlig innkjøp er en bærebjelke i et bærekraftig forretningsliv. Ved å kreve PEFC bidrar du som innkjøper til bærekraftig skogbruk basert på lokale løsninger.

Ansvarlig innkjøp

Selv om praktisk talt all norsk skog er PEFC sertifisert er kun 13% av verdens skoger sertifisert. Du har dermed ingen garanti for at treet du kjøper kommer fra bærekraftig skog. Derfor er det viktig at du etterspør sertifisert tre slik som PEFC.

Utform en inklusiv innkjøpspolicy

Sertifisert tre er relevant i mange kategorier; byggevarer, møbler, emballasje, papir, kontormateriell, bioenergi med mer. Med PEFC vil du ha stor tilgang til råstoff og produkter. Legg inn krav om sertifisert tre som PEFC i innkjøpsrutinen så blir det ikke glemt i en hektisk innkjøpshverdag. 

Slik sjekker du kravet om PEFC

For å sikre sporing av sertifisert tre må alle ledd være PEFC sertifisert. Det er alltid leverandøren som leverer produktet til bedriften som skal dokumentere på kravet om sertifisert tre. Leverandøren må gir korrekt dokumentasjon i form av sju punkter. 

  • Identifikasjon av selger
  • Identifikasjon av kjøper
  • Spesifikasjon av produkt
  • Mengde levert av hvert produkt
  • Tidsrom/dato for leveransen
  • Formell PEFC deklarering
  • Bevis på gyldig PEFC sertifikat


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge