Dette er PEFC Sporingssertisering

Alle virksomheter som produserer og forhandler tre og trebaserte produkter kan bli PEFC Sporingssertifisert. Det finnes flere typer sertifisering tilpasset ulike virksomheter og organisering.

Dette er PEFC Sporingssertisering

PEFC Sporingssertifisering tilbyr en effektiv måte å spore og dokumentere bærekraftig tre for alle bransjer. Det er ulike typer sertifiseringsmodeller tilpasset bedriftens størrelse og organisering.

Alle bedrifter i hele verdikjeden være sporingssertifisert. Det innebærer at bedriftene underlegger seg revisjon fra uavhengig tredjepart sertifiseringsorgan i en uavbrutt kjede. Dersom et ledd ikke er sertifisert brytes sporingskjeden og produktet kan ikke selges som PEFC sertifisert.

PEFC Sporingssertifisering er aktuelt for alle bedrifter som benytter tre som råvare eller forhandler trebaserte produkter i stor eller mindre grad. Dette gjelder særlig bransjer innen trevare/bygg, emballasje, papir, biomaterialer/-kjemi og energi.

Sertifiseringen gjelder kun den delen av virksomheten som angår tre. Bedriften kan velge å avgrense sporingssertifiseringen til bestemte forretningsområder/avdelinger, men alle deler av virksomheten som er relevant for sertifiseringen må inngå.

Veileder PEFC Sporingssertifisering 3.49 MB

Modeller for PEFC Sporingssertifisering:


Bruk av leieprodusent eller agent

En leieprodusent behøver ikke være sertifisert dersom leieproduksjonen omfattes av bedriftens sporingssertifisering. Dersom bedriften handler via agent, men den fysiske leveransen og PEFC dokumentasjonen kommer direkte fra leverandøren behøver ikke agenten være sporingssertifisert.

Krav for å bli PEFC Sporingssertifisert

For å bli PEFC sertifisert må bedriften ha systemer og rutiner som møter kravene i PEFC Sporingsstandard. Kravene sorterer seg under fire hovedtema:

Ledelsessystem

Bedriften må ha et ledelse- og styringssystem for å sikre korrekt gjennomføring og håndtering av sporingsprosessen. Dersom bedriften har kvalitets- eller miljøstyringssystem er dette et godt grunnlag. HMS og arbeidsvilkår basert på ILO sine prinsipper er del av kravet.

Aktsomhetsvurdering

Alle bedrifter må også ha et system for aktsomhetsvurdering for å unngå materiale fra kontroversielle kilder. Hvis bedriften kun kjøper inn PEFC sertifisert materiale, vil denne vurderingen være enkel. Aktsomhetsvurderingen oppfyller samtidig kravene til EU tømmerforordning.

Metode for sporing

Det er tre metoder for å holde kontroll på og kalkulere andelen av sertifisert materiale; fysisk adskillelse, prosent-metoden og kreditt-metoden. Bedriften velger den mest hensiktsmessige metoden avhengig av materialflyt og prosess.

Dokumentasjon og deklarering

Det er sju spesifikke krav til dokumentasjonen som skal følge med knyttet til leveransene. Kun produkter med korrekt dokumentasjon fra virksomhet med gyldig PEFC sertifikat er å anse som ‘PEFC sertifisert materiale’. Andelen skal oppgis som «x % PEFC sertifisert».


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge