Hva koster det

PEFC er en non-profit organisasjon som ønsker å holde kostnadene lave slik at flest mulig bedrifter har mulighet til å bli sertifisert.

Hva koster det

Kostnaden ved PEFC sertifisering er avhengig av bedriftens størrelse og kompleksitet. De direkte kostnadene er to-delt.

a) Utgift til sertifiseringsorgan

Utgift til sertifiseringsorgan knytter seg til hovedrevisjonen (hvert 5.år) og oppfølgingsrevisjon (årlig). Dette ligger utenfor PEFC og er et forhold mellom deg som bedrift og sertifiseringsorganet. Her kan det være lurt å be om tilbud fra flere før du velger.

 

b) Tariff til PEFC Norge

Dette er en årlig avgift som fastsettes av styret for PEFC Norge for inndekning av utgifter til knyttet til sertifiseringsordningen nasjonalt og internasjonalt. Tariffen er avhengig av hvilken gruppe bedrifter du tilhører. 

Sporbarhetssertifserte bedrifter (gruppe C)

Fast avgift

  • Pr sertifikat 2.400 NOK
  • Pr lokasjon 1.650 NOK

Variabel avgift

Omsetning mill NOKAvgift i NOK
under 10 1.250
10-505.000
50-1007.600
100-50011.400
500-100015.400
over 100020.400

Avgiften baseres på total omsetning for de lokasjonene som inngår i sertifikatet.

Skogforvaltningssertifiserte (gruppe B)

Fast avgift

Pr sertifikat 4.100 NOK

Variabel avgift

Pr arealenhet 14 kr/ha (min. 1.400 NOK, maks 14.000 NOK)

Ikke sertifiserte bedrifter med logolisens (gruppe D)

Fast avgift

Pr bedrift/organisasjon 2.300 NOK

Notifiserte sertifiseringsorganer

  • For notifisering etter både SFM og CoC: 9.400 NOK
  • For notifisering etter enten SFM eller CoC: 5.900 NOK

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge