Dokumentert kompetanse

Uavhengig, tredjepart sertifisering er sentralt element i PEFC-systemet. Derfor er det krav til dokumentert kompetanse for å sikre kvaliteten i sertifiseringen.

Dokumentert kompetanse

For å være kvalifisert må de som utfører revisjon og kontroll ha dokumentert kompetanse innen sertifisering og revisjon generelt og mot skogforvaltning og sporbarhet spesifikt. Kompetanseprogrammet skal være godkjent av PEFC.

Det er to hovedmåter å oppfylle kravene til dokumentert kompetanse:

Delta i opplæring i regi av PEFC

Opplæring av tekniske eksperter som er godkjent av av PEFC Internasjonalt. Opplæringen kan foregå online eller som fysiske kurs. Kursene er basert på involvering, praktiske eksempler, spørsmål-/svarsesjoner og gruppearbeid.

Det er to typer av kurs; i) innledende kurs for revisorer som er nye og ii) oppfriskningskurs for revisorer som har dokument kompetanse fra tidligere. Det er krav om oppfriskningskurs annethvert år eller når det kommer ny standard slik som med 2020 standardene.

Ta kontakt med PEFC Norge (mail@pefc.no) eller PEFC International (training@pefc.org) dersom dere er interessert i kurs.

Foreta bedriftsintern opplæring godkjent av PEFC

PEFC Training Recognition Programme (TRP) er et system hvor sertifiseringsorgan kan få godkjent et internt opplæringsprogram som deres revisorer må gjennomgå for å være kvalifisert for å sertifisere/revidere etter PEFC’s sporbarhetsstandard.

For sertifiseringsorganer med mange revisorer er dette en effektiv måte å sikre at alle revisorene innehar påkrevd kompetanse og er oppdatert standardens innhold og krav. Sertifiseringsorganet må ha intern kompetanse gjennom opplæring i regi av PEFC først:

Les mer om internt opplæringsprogram her

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge