Nyheter

13. juni 2022

Mange høringssvar på forslag til revidert Norsk PEFC Skogstandard

News

Forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard engasjerer bredt. Det er rekordmange høringssvar, 68 i tallet. Både organisasjoner og personer har gitt innspill og de reflekterer hele bredden av interesser. Arbeidskomiteen vil nå gå igjennom alle.

7. juni 2022

Skogsertifisering på agendaen på Skog & Tre

News

Forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard inneholder en rekke forbedringer. Den største endringen ligger kanskje likefullt i intensjonene; endring av praksis, uttalte Simon Thorsdal, styreleder i PEFC Norge under dialogen med miljø- og friluftlivssiden på årets Skog & Tre.

11. mai 2022

Høring Norsk PEFC Skogstandard

News

Forslag til revidert miljøstandard for skogbruket, Norsk PEFC Skogstandard, er nå ute på høring. Forslaget inneholder en rekke forbedringer, spesielt for biologisk mangfold og friluftsliv. Hele standarden er gjennomgått med flere endringer. Fristen for å gi innspill til forslaget er 10.juni.

29. april 2022

God stemning i PEFC Norge Generalforsamling 2022

News

Generalforsamlingen 2022 for PEFC Norge som ble avholdt online 29.april var preget av god stemning. En viktig milepæl er forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard som det er lagt mye arbeid ned i gjennom de to siste årene. Markedsarbeidet bærer også gode frukter.

5. april 2022

Dette har vi lært av de nye klimarapportene

News

Den nye rapportene fra klimapanelet understreker alvoret i situasjonen. Klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt. Selv om vi lykkes med å begrense oppvarmingen står verden ovenfor uunngåelig og alvorlige klimaeffekter. Handlingsrommet for å sikre en bærekraftig framtid er kort.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge