Nyheter

11. mai 2022

Høring Norsk PEFC Skogstandard

News

Forslag til revidert miljøstandard for skogbruket, Norsk PEFC Skogstandard, er nå ute på høring. Forslaget inneholder en rekke forbedringer, spesielt for biologisk mangfold og friluftsliv. Hele standarden er gjennomgått med flere endringer. Fristen for å gi innspill til forslaget er 10.juni.

29. april 2022

God stemning i PEFC Norge Generalforsamling 2022

News

Generalforsamlingen 2022 for PEFC Norge som ble avholdt online 29.april var preget av god stemning. En viktig milepæl er forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard som det er lagt mye arbeid ned i gjennom de to siste årene. Markedsarbeidet bærer også gode frukter.

5. april 2022

Dette har vi lært av de nye klimarapportene

News

Den nye rapportene fra klimapanelet understreker alvoret i situasjonen. Klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt. Selv om vi lykkes med å begrense oppvarmingen står verden ovenfor uunngåelig og alvorlige klimaeffekter. Handlingsrommet for å sikre en bærekraftig framtid er kort.

7. mars 2022

Tømmer fra Russland og Hviterussland kategoriseres konflikttømmer

News

Alt tømmer fra Russland og Hviterussland er konflikttømmer og kan dermed ikke benyttes i PEFC sertifiserte produkter. Dette er besluttet av styret i PEFC International. Beslutningen har virkning fra 2.mars og gjelder foreløpig for 6 måneder.

28. februar 2022

BREEAM-NOR – obligatorisk krav om bærekraftig tre

News

BREEAM-NOR er ledende standard for bærekraftig bygge- og eiendomsbransje i Norge. Nå kommer standarden i ny versjon med obligatorisk krav om at alt trevirke og trebaserte produkter i byggeprosjekter må være bærekraftig gjennom sertifisering som PEFC.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge