Nyheter

20. desember 2021

PEFC med utvidet produkthierarki for sporing av tre

News

I forbindelse med 2020 versjonen av PEFC Sporingsstandard er det nå kommet et oppdatert og utvidet produkthierarki. Tidligere har produkthierarkiet brukt på informativ basis. Heretter skal det nye produkthierarkiet benyttes for å definere produktomfanget av alle sertifikater.

26. november 2021

Rødlisten 2021 viser svak positiv utvikling i norske skoger

News

Norsk rødliste for arter 2021 viser at andelen truete artene som lever i skog er den samme andel som i forrige rødliste. Det er flere arter som ble vurdert i 2015 som går ut av rødlista, men dette oppveies av at skoglevende arter som vurderes for første gang i 2021 kommer inn på lista.

1. november 2021

COP26: PEFC oppfordrer verdens ledere til å anerkjenne skogens rolle

News

Skogen spiller en viktig rolle i klimakampen, både gjennom å fange CO₂ fra atmosfæren og som kilde til fornybare, klimavennlige materialer. PEFC sender en stemme inn til klimatoppmøtet i Glasgow for skog, bærekraftig skogbruk og skogsertifisering.

8. oktober 2021

PEFC webinar om sporing av tre

News

Hva er nytt i den nye PEFC sporbarhetsstandarden og hva kan bedriftene lære av hverandre? Dette er utgangspunktet for kommende PEFC webinar onsdag 17.november. Webinaret er åpent for alle PEFC sertifiserte bedrifter i Norge.

29. august 2021

Stadig flere bedrifter velger å bli PEFC sertifisert

News

Stadig flere bedrifter ønsker å dokumentere bærekraften på tre og dermed bli PEFC sertifisert. Hittil i 2021 har 7 nye bedrifter blitt PEFC sporbarhetssertifisert. Bedriftene er i hovedsak tilknyttet bygg og anleggsbransjen, men papir/grafisk er også representert.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge