Nyheter

1. mars 2023

Ny Norsk PEFC Skogstandard settes ut i livet

News

Fra 1.mars 2023 gjelder ny Norsk PEFC Skogstandard. Det blir økt fokus på framtidsskogen og skjerpa krav for å sikre artsmangfoldet og friluftslivet lokalt. Bak den nye skogstandarden ligger historisk bred deltakelse blant femten organisasjoner av skogeier-, miljø- og friluftslivsinteresser.

9. februar 2023

PEFC webinar - sporing og aktsomhet

News

Minstekrav i PEFC sertifiseringen er å unngå tre fra kontroversielle kilder i produktene. Alle bedriftene må ha plass et system for aktsomhetsvurdering. Under PEFC webinaret 8.februar 2023 ble sett nærmere på dette og hvordan systematikken kan brukes i bærekraftarbeidet.

2. februar 2023

Søkelys på skogsertifisering i media (NRK)

News

NRK har over en serie artikler satt søkelys på skogbrukets miljøarbeid, hvor PEFC er berørt. Kjernen går på avvik fra skogstandarden og konsekvenser for sertifikatholderne. Det er her viktig å ha med seg at PEFC er et system for kontinuerlig forbedring hvor registering og behandling av avvik er en sentral del av systemet.

16. desember 2022

Russland og Hviterussland konflikttømmer på ubestemt tid

News

Siden 2.mars i år har alt tømmer fra Russland og Hviterussland vært kategorisert som konflikttømmer og kan dermed ikke benyttes i PEFC sertifiserte produkter. Dette er nå videreført for ubestemt tid og styret i PEFC International vil følge utviklingen med jevnlig basis.

6. desember 2022

Ny EU forordning for avskogingsfrie produkter

News

EU har etter omfattende prosess blitt enig om ny forordning som skal hindre at selskaper importerer råvarer og produkter som er knyttet til avskoging (EUDR). Denne går lenger og vil etter hvert erstatte tømmerforordningen (EUTR). Regelverket er til vurdering hos norske myndigheter.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge