Hva er bærekraftig skogbruk

Et bærekraftig skogbruk må ta mange hensyn som gjør at det er miljømessig forsvarlig, sosialt akseptabelt og økonomisk fornuftig. Alle tre ting samtidig.

Hva er bærekraftig skogbruk

Vi i PEFC baserer oss på forståelsen av bærekraftig skogbruk definert av FNs jordbruks- og næringsmiddelorganisasjon (FAO), opprinnelig definert av Forest Europe (Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe) allerede i 1993.

«Forvaltning og bruk av skog og skogsmark som på måte og takt tar vare på biologisk mangfold, produktivitet, foryngelsesevne, vitalitet, og potensiale til både nå og i framtiden fylle relevante økologiske, økonomiske og sosiale funksjoner på lokalt, nasjonalt og globalt nivå, uten å skade andre økosystemer

Bærekraftig skogbruk er altså et helhetlig konsept som står på tre pillarer; miljømessig, sosialt og økonomisk. Vi kan ikke dele opp eller behandle hver del for seg. For PEFC er derfor balansen mellom hensynene viktig for å skape best mulig resultat for nåværende og kommende generasjoner.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge