Bruk av PEFC merket

Få full effekt av at bedriften handler ansvarlig. Takket være PEFC merket kan du fortelle markedet at råvaren eller produktet kommer fra bærekraftig forvaltet skog.

Bruk av PEFC merket

Dersom bedriften kjøper og selger PEFC sertifiserte produkter har du alt å vinne å fortelle markedet og kundene om dette. Er du merkeeier eller detaljist har du flere muligheter for å bruke PEFC merket. Som minimum krever dette merkevareavtale med PEFC Norge eller en form for sertifisering.

Merking av selve produktene

Ønsker du å bruke PEFC merket på produktene (inkl emballasjen) ut mot forbruker må bedriften som produsent være PEFC sporingssertifisert. Dersom produktet blir produsert av tredjepart må denne bedriften være PEFC sertifisert og merke produktet med sitt lisensnummer.  

Som alternativ til at leieprodusenten er PEFC sertifisert, kan bedriften selv velge å bli sertifisert. I slike tilfeller må tredjepart omfattes av sporingssertifikatet til bedriften. Fordelen med en slik løsning er at bedriften står mer fleksibelt i valg og innkjøp mellom alternative leieprodusenter.

Merking i markedsføring av produkter

Dersom bedriften selger PEFC sertifiserte produkter uten noen form for bearbeiding, kan du bruke PEFC merket indirekte på produktene i markedsføringen. Dette gjør det enklere for dine kunder å se hvilke av dine produkter som er PEFC sertifisert i brosjyrer, kataloger og prislister (print eller digitalt).

For å markedsføre sertifiserte produkter trenger bedriften en merkelisens for gruppe D. Ved bruk må du legge til formuleringen «Produkter markert med PEFC merket kan leveres som PEFC sertifisert» ved siden av PEFC-merket (off-product). Deretter kan du merke alle aktuelle produkter.

Merking i kommunikasjon om ansvarlig innkjøp

Kjøper bedriften PEFC sertifiserte produkter, kan du bruke PEFC merket for markedsføringsøyemed (off-product). Da kan du kommunisere ansvarlig innkjøp på hjemmesiden, års-/bærekraftsrapporter, brosjyrer, butikkmateriell eller annet markedsføringsmateriell.

Det er flere alternativer for selve teksten. Du kan også bruke teksten alene, men da må du knytte lisensnummeret nært til teksten. Vær oppmerksom på at merket for markedsføringsøyemed ikke kan brukes på enkelte produkter som bevis på at de er sertifisert.

Tilgang til PEFC merket

For å bruke PEFC merket må bedriften ha merkevareavtale fra PEFC Norge. Merkevareavtalen er tillagt en minstetariff, les mer her.

Merkevareavtalen gir deg tilgang til PEFC merkegenerator som er passordbeskyttet. Du kan også gi din designer tilgang til merkegeneratoren. Merkegeneratoren vil automatisk gi deg valgmulighetene bedriftens lisensgruppe tilsier.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge