Hvorfor bli PEFC sertifisert

Med PEFC Sporingssertifisering får din bedrift tilgang til et verdifullt marked. Du møter krav fra kunder og lovgivning, får god tilgang til råstoff, og bidrar til et bærekraftig skogbruk.

Hvorfor bli PEFC sertifisert

Kravet til sporing av råvarene og dokumentasjon øker. Krav om bærekraftig, sertifisert tre som PEFC finner du allerede i de fleste offentlig kravspesifikasjoner og private bransjestandarder. Det settes også mer fokus på oppfølgingen av kravet i praksis.

Her møter du krav om PEFC sertifisert tre:

Den nye BREEAM-NOR 6.0 versjonen kommer med nytt minstekrav om at alt trevirke og trebaserte produkter skal være lovlig hogget og bærekraftig. Dette gjelder både tre som bygges inn og brukt på byggeplassen. Det dokumenteres gjennom skogsertifiseringssystem som PEFC.

Svanemerket stiller absolutt krav om bruk av sertifisert tre

Statsbygg har krav om sertifisert tre i sin veileder bærekraftig trevirke

Oslo kommune og mange andre krever sertifisert tre i sine kravspesifikasjoner

DFØ har sertifisert tre som basiskrav i sin nye kriterieveiviser

NS 3466 for miljøoppfølgingsplan (MOP) inneholder krav om sertifisert tre

Entreprenørforeningen (EBA) krever sertifisert tre i sine anbefalte miljøkrav for byggeprosjekter

Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) krever sertifisert tre i sine kravspesifikasjoner


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge