Bli godkjent som sertifiseringsorgan

PEFC jobber kun med sertifiseringsorganer som følger ISO systemet og PEFC sine krav. Dette verifiseres gjennom akkreditering.

Bli godkjent som sertifiseringsorgan

Sertifiseringsorgan som ønsker å tilby PEFC-sertifisering mot skog- eller sporingsstandarden må ha følgende på plass: akkreditering, notifisering og dokumentert kompetanse.

Akkreditering

Kun sertifiseringsorganer som følger ISO-regler og PEFC’s krav til sertifiseringsorganer kan tilby PEFC-sertifisering. Dette demonstreres gjennom gyldig akkreditering. Akkrediteringen må utstedes av et akkrediteringsorgan som er medlem av International Accreditation Forum (IAF) eller IAFs regionale akkrediteringsgrupper.

Skogsertifisering

For å utføre sertifisering av bærekraftig skogforvaltning må det foreligge gyldig akkreditering mot ISO 17021. I tillegg angir dokumentet «PEFC N 04 - Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan» spesifikke krav til sertifiseringsorganet.

Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer (PEFC N 04:2022) 513.25 KB

Sporingssertifisering

For å utføre sporbarhetssertifisering  må det foreligge gyldig akkreditering mot ISO 17065 og PEFC ST 2002. PEFC ST 2003 inneholder PEFC-spesifikke krav. Akkrediteringen må utstedes av et akkrediteringsorgan som har undertegnet IAF’s Multilateral Recognition Agreement (MLA) for produktsertifisering.

Requirements for Certification Bodies (PEFC ST 2003:2020) 589.43 KB

Notifisering

Når akkrediteringen er på plass må sertifiseringsorganet notifiseres (godkjennes) av PEFC Norge. Dette gjøres ved å sende inn et skjema for notifisering som grunnlag for inngåelse av notifiseringsavtale med PEFC Norge. Når denne avtalen er signert, vil dere bli inkludert i listen over godkjente (notifiserte) sertifiseringsorganer.

Sertifiseringsorganene skal rapportere utstedelse av alle PEFC-sertifikater til PEFC Norge, slik at sertifikatet og bedriften blir registrert og tilgjengelig i PEFC’s database.

Hva koster det?

Notifiserte sertifiseringsorganer med sin hovednotifisering i Norge svarer en avgift til PEFC Norge. Les mer her.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge