Krav til gruppesertifikatholder

Gruppesertifikatholder representerer medlemmene ovenfor sertifiseringsorganet. Det er eget standard for gruppesertifisering.

Krav til gruppesertifikatholder

Standarden for gruppesertifisering er en del av det norske PEFC sertifiseringssystemet. Det definerer kravene til gruppesertifikatholdere og tilsluttede medlemmer av gruppesertifikatet. Kravene skal være oppfylt for å kunne sertifisere skogeiere under ett felles gruppesertifikat.

Gruppesertifikatholder har en rekke krav til systemer, rutiner og dokumentasjon. Et sentralt krav går på internkontrollsystem for hele gruppens i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard. Gruppesertifikatholder skal også sikre at det er tilstrekkelig kompetanse i alle ledd i organisasjonen.

For å bidra til felles forståelse av kravene og praktiseringen avholder PEFC Norge regelmessig kalibreringssamlinger for gruppesertifikatholdere.

Hva koster det?

Gruppesertifikatholdere svarer en avgift til PEFC Norge. Les mer her.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge